Hoofdmenu


Privacy verklaring

Watersport vereniging Neusen Watersport vereniging Neusen, gevestigd aan Everingen 12, 4535 JD Terneuzen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 


Contactgegevens:


www.wvneusen.nl Everingen 12, 4535 JD Terneuzen 0115-630125
J. Elias is de Functionaris Gegevensbescherming van Watersport vereniging Neusen Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Persoonsgegevens die wij verwerken


Watersport vereniging Neusen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Watersport vereniging Neusen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken


Geautomatiseerde besluitvorming


Watersport vereniging Neusen neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Watersport vereniging Neusen) tussen zit. Watersport vereniging Neusen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem,
waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Watersport vereniging Neusen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia >
Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden


Delen van persoonsgegevens met derden


Watersport vereniging Neusen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Watersport vereniging Neusen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Watersport vereniging Neusen en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot
inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek. Watersport vereniging Neusen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Watersport vereniging Neusen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwe haven voor watersport in Breskens

Lees meer: Nieuwe haven voor watersport in Breskens

test weer

 

Zeilwedstrijden 2017

ZEILWEDSTRIJDEN VANUIT TERNEUZEN 2017

                  

Organisatie WV Neusen/ WV De Honte

 

                                                                                    Starttijd

 

10 mei                  zomeravondwedstrijd             start  18.30 uur

17 mei                  zomeravondwedstrijd                      idem

20 mei                  Terneuzen-Cadzand                         11.00 uur

31 mei                 zomeravondwedstrijd                      18.30 uur

 

7 juni                 zomeravondwedstrijd                      idem

(10 juni)               (Schelderegatta)

14 juni                 zomeravondwedstrijd                      idem

17 & 18 juni        Terneuzen Trophy                                     11.00 uur

21 juni                 zomeravondwedstrijd                      18.30 uur

28 juni                 zomeravondwedstrijd                      idem

 

5 juli                  zomeravondwedstrijd                      idem

 

6 september                  zomeravondwedstrijd             start 18.00 uur

13 september       zomeravondwedstrijd                      idem

16 september       Double Handed wedstrijd                11.00 uur

 

30 september       Mosselrace                             start 11.00 uur

(7 oktober)          (Antwerpenrace)                             

14 oktober          Pee en Juunrace                      start 11.00 uur

 

 

Organisatie is in handen van Wsv De Honte en Wsv Neusen

Inschrijven tot een uur voor de start, Terneuzen-Cadzand, Double Handed en Mosselrace clubhuis WV De Honte, Terneuzen Trophy, (zaterdag Honte zondag Neusen)

alle andere clubhuis WV Neusen

Voor inlichtingen of eventuele inschrijvingen www.wvneusen.nl   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De wedstrijden worden gevaren onder CR.

Meetbrieven aan te vragen bij www.cruiserrating.be kosten € 20,00

Adressen

BESTUUR    
     
P.A. van Driel Churchill-laan 1182  
voorzitter  4532 JK Terneuzen  
  Tel. 0115-630125/06-13732864  
  e-mail: pietineke@zeelandnet.nl  
     
A.A. Verschelling Waterfront 238   
Penningmeester/ vice-voorzitter  4531 HZ Terneuzen   
  Tel. 0115-694906/06-53773070  
 

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
     
     
J.A.Elias  Klaprooslaan 106   
2e secretaris  4537 CT Terneuzen   
  Tel: 0115-695143   
  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
     
W. Capello
Graafjansdijk A115
 
commissaris technische zaken  4554 AJ  Westdorpe
 
  Tel. 0115-454680  
 

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
     
L. Bolleman  W. de Zwijgerlaan 42   
commissaris binnenhaven  4532 BD Terneuzen   
  Tel. 0115-615073   
 

 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
     
P. de Putter  Churchill-laan 950  
commissaris buitenhaven  4532 JG Terneuzen  
  Tel. 0115-619599/06-30567757  
 

 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
     
J. G. Mayr-Riemens zomer 1 mei -1 nov.     
P.A.M. van Diermen winter 1 nov.-1 mei     
Havenmeesters buitenhaven Tel:06-52182564                   
     
Vacature    
havenmeester binnenhaven  Tel: 0115-614411  
     
Vacature adres   
voorzitter technische commissie postcode woonplaats   
  Tel.   
  e-mail:   
     
F.M. de Jonge     
voorzitter viscommissie  Tel. 0115-620599   
     
C.O. Klapthor  Akkerwindelaan 43   
Erelid  4537 CH Terneuzen   
  Tel. 0115-696575   
  e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
     
Clubhuis “Woonark ’De Vliegende Hollander”    
uitbaatster mevr. J. Jansen    
W.V. ’Neusen’ binnenhaven  Tel. 0115-614411   
     
J.L.F. de Kever Tel. 0115-618187  
  Clubbladredactie e.mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
     
E. Vercammen 

e.mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Webmaster website: www.wvneusen.nl   
     
Adres buitenhaven  Scheldeboulevard 5 4531 EJ Terneuzen  
  Tel: 0115-696331  
     
Adres binnenhaven  Beurtvaartkade 1 4531 PE Terneuzen  
   Tel: 0115-614411