Aan alle leden van deWatersportvereniging Neusen.

Allereerst wil ik namens het bestuur en alle leden die zich ingezet hebben om de hijs van zaterdag 16 te realiseren, iedereen bedanken voor de gestructureerde manier waarop een en ander is verlopen. Iedereen heeft zich netjes aan de afspraken gehouden. Overigens vond de hijsploeg het erg prettig dat het terrein, zoals andere jaren wel gebeurde , niet volstond met belangstellenden, maar dat iedereen buiten de poort zijn beurt afwachtte.

Met deze nieuwsbrief wil het bestuur U ook op de hoogte stellen van het voornemen om in de maand september de Algemene Ledenvergadering te houden.

Er zijn natuurlijk wel een aantal slagen om de arm.

Allereerst moet de situatie rondom het coronavirus een vergadering niet in de weg staan.

Bovendien moet duidelijk zijn dat in de maand september geen aanzienlijk deel van de leden op vakantie is. Mocht U dus in de tweede helft van september nog op vakantie zijn laat het dan even aan de secretaris weten, zodat we daar eventueel rekening mee kunnen houden.

Zoals u weet staan er een aantal belangrijke punten op de agenda van de Algemene Ledenvergadering.

Allereerst hebben de voorzitter en de penningmeester aangegeven om na vele jaren hun functie te hebben vervuld, niet langer herkiesbaar te zijn. De voorzitter zal in september 2020 stoppen terwijl de penningmeester in maart 2021 wenst te stoppen.

We zijn als vereniging dus op zoek naar goede vervangers.

Bovendien staat het nieuwe Reglement betreffende uitvoering van de werkuren op de agenda.

Tenslotte wens ik U allen een goede , mooie en gezonde zomer toe. Zodra de datum van de nieuwe Algemene Ledenvergadering bekend is zal ik U dit zo spoedig mogelijk laten weten.

Namens het bestuur

Met vriendelijke groeten,

J.A.Elias, secretaris Watersportvereniging Neusen.