Coronamaatregelen

Geachte lid.

Ook voor onze vereniging heeft het coronavirus verregaande consequenties.

Alhoewel we begrepen hebben dat er al leden met hun partner  door het virus zijn besmet hopen we uiteraard van  verdere besmetting gevrijwaard te blijven.

Daarom hebben we als vereniging al een aantal maatregelen genomen.

Alle geplande werkzaamheden, waardoor immers mensen met elkaar in contact komen zijn tot nader order uitgesteld.

In de binnenhaven en in de buitenhaven is de kantine gesloten. Er is extra ontsmettende zeep op de binnenhaven neergezet en waarschuwingen van het RIVM opgehangen.

Zoals U ongetwijfeld weet zijn Frankrijk en België momenteel in “lockdowm”

Onze Belgische leden die aan de wal staan en die aan de wal willen,  mogen zich vanaf vandaag tot tenminste 05 april niet meer verplaatsen. Naar Nederland komen om aan hun schip te werken of om aan een hijs deel te nemen zal vermoedelijk niet als essentieel noodzakelijk worden beschouwd. De boetes voor overtredingen zijn torenhoog. Daar komt bij dat er een vaarverbod is uitgeroepen voor alle pleziervaart in België. Ik heb de Belgische maatregelen bij deze mail gevoegd.

Dit kan maar tot één conclusie leiden, temeer er ook Belgische leden in de hijsploeg zitten.

De hijs van vrijdag 3 en zaterdag 4 april zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De Firma Mammoet heeft bovendien aangeven dat het leveren van een kraan ook niet zeker is.  Wanneer Nederland in een “lockdown” gaat kan het bedrijf geen kraan leveren. Wanneer het bedrijf te kampen krijgt met zieken ten gevolge van het virus kan het ook maar zo zijn dat zij ook  geen kraan kunnen leveren op de afgesproken tijd..

Kortom voor alle leden die nu met hun schip aan de wal staan en degenen die in april aan de wal zouden  gaan breken er onzekere tijden aan..

Tot dat er meer duidelijk is:

Houdt ook op de havens en op het terrein van de binnenhaven de adviezen van de RIVM strikt aan.

Zodra er meer bekend is zullen we U zo snel mogelijk informeren. U kunt echter nu al nadenken over de mogelijke consequenties die voor u gelden ..

We hopen U op deze manier geïnformeerd  te hebben. Blijf gezond.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur:

Jac Elias, secretaris.