Aan alle leden van deWatersportvereniging Neusen.

Allereerst wil ik namens het bestuur en alle leden die zich ingezet hebben om de hijs van zaterdag 16 te realiseren, iedereen bedanken voor de gestructureerde manier waarop een en ander is verlopen. Iedereen heeft zich netjes aan de afspraken gehouden. Overigens vond de hijsploeg het erg prettig dat het terrein, zoals andere jaren wel […]

Covid-19 Situatie in België

Protocol betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingssporten en watersporten toegelaten zijn Voorafgaande bemerking: ten allen tijde dienen de nodige maatregelen genomen te worden om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van de afstand van minstens 1,5 m tussen elke persoon (behalve onderling tussen de personen die […]

Covid-19 Situatie in België

Nu de cornonamaatregelen versoepeld worden is de verleiding groot om toch eens naar jullie boot te gaan kijken. Opgelet: Niet essentiële verplaatsingen met een gemotoriseerd voertuig zijn nog steeds niet toegelaten. Met de fiets of stappend naar de haven mag wel, maar op of in de boot stappen is en blijft voorlopig nog steeds verboden. […]

Coronamaatregelen

Geachte lid. Ook voor onze vereniging heeft het coronavirus verregaande consequenties. Alhoewel we begrepen hebben dat er al leden met hun partner  door het virus zijn besmet hopen we uiteraard van  verdere besmetting gevrijwaard te blijven. Daarom hebben we als vereniging al een aantal maatregelen genomen. Alle geplande werkzaamheden, waardoor immers mensen met elkaar in […]