Tarieven

W.V. Neusen    

Tarieven per 01 januari 2023

Centrumhaven en Binnenhaven

Vaste ligplaatshouders:

Zomer seizoen 01-04 tot 01-11 19,00 per m² x 7/12
Winter seizoen 01-11 tot 01-04€ 19,00 per m² x 5/12

Niet vaste ligplaatshouders, wel lid:

Zomer seizoen 01-04 tot 01-11€ 19,00 per m² x 7/12
Winter seizoen 01-11 tot 01-04€ 19,00 per m² x 5/12

Mei 1 maand op de wal voor onderhoud  € 100,00

Bezoekers:

Leden W.V. Neusen€ 0,90 per m, afgerond op scheepslengte, per nacht
Incl. elektra en water
Niet leden W.V. Neusen                   1,80 per m, afgerond op scheepslengte, per nacht
Incl. elektra en water

VOOR LEDEN:

  • Bij aankomst voor de 15e van de maand, wordt de volle maand in rekening gebracht.
  • Bij aankomst na de 15e van de maand, wordt over die maand geen havengeld in rekening gebracht.
  • Bij vertrek voor de 15e van de maand, wordt over die maand geen havengeld in rekening gebracht.
  • Bij vertrek na de 15e van de maand, wordt de volle maand in rekening gebracht.

Tijdelijke winterligplaatsen niet leden:

  •   0,00 tot   6,00m  €  30,00 per mnd
  •   6.00 tot   8,00m  €  45,00 per mnd
  •   8,00 tot 10,00m  €  65,00 per mnd
  • 10,00 tot 12,00m  € 100,00 per mnd
  • 12,00 tot 14,00m  € 130,00 per mnd
  • 14,00 tot 16,00m  € 180,00 per mnd

Zonder toestemming van het bestuur mag nimmer een ligplaats in één der havens worden ingenomen.

LIDMAATSCHAP: Contributie per jaar€ 65,00
DONATEUR: Minimum bijdrage per jaar€ 50,00
HIJSGELD: Uit- en in het water incl. milieutoeslag en
gebruik hogedrukspuit
€ 135,00 ex.
Afnemen/aanbrengen mast per  keer
m.b.v. mobiele. Kraan
€ 20,00 ex
Afnemen/aanbrengen met giek van Neusen per keer€ 20,00 ex.

                                                                                

WATERLeden ligplaatshoudersgratis
Bezoekers bij overnachtengratis
bij NIET overnachten tot 10m€ 1,50
tot 15m€ 5,00
langer dan 15m
in overleg havenmeester
DOUCHEN leden/ligplaatshouders en gratis
Bezoekers
ELECTRICITEITper kilo watt(vaste liggers)€ 0,75 ex.
min. per jaar€ 8,00
                                                bezoekers kasten:
per kilowatt
€ 0,75 ex.
STATIEGELDsleutel electriciteit kast
bordje rood/groen
€ 4,50
Binnen / Centrumhaven verplicht€ 4,50
Sleutel ingang Binnen / Centrumhaven€ 32,50 ex
FEACALIENPOMPledengratis
 bezoekers niet leden€ 2,50
CLUBVLAG€ 8,00
TOEWIJZING LIGPLAATSLeden€ 115,00
KOSTEN  HERINNERING NOTA  na 2 maanden   € 11,50
2e HERINNERINGna 1 maand€ 23,00
DAARNA ROYEMENT
AFKOOP WERKURENper niet gewerkt uur    € 20,00

Alle bedragen inclusief btw