AANMELDING LIDMAATSCHAP

Administratie Watersportvereniging Neusen

Personen c.q. clubleden als referentie


Bankrelatie en postgiro:
ABN-AMRO; IBAN: NL 80 ABNA 0450476626 ; BIC : ABNANL2A
ING Bank; IBAN: NL 70 INGB 0005546966 ; BIC : INGBNL2A

Uw aanvraag wordt behandeld in de eerstvolgende bestuursvergadering.
Indien u als lid wordt toegelaten , ontvangt u een nota voor het betalen contributie € 65,00
Als datum toetreding lid geldt de datum van ontvangst van uw contributie. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken.