Covid-19 Situatie in België

Protocol betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingssporten en watersporten toegelaten zijn Voorafgaande bemerking: ten allen tijde dienen de nodige maatregelen genomen te worden om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van de afstand van minstens 1,5 m tussen elke persoon (behalve onderling tussen de personen die […]

Coronamaatregelen

Geachte lid. Ook voor onze vereniging heeft het coronavirus verregaande consequenties. Alhoewel we begrepen hebben dat er al leden met hun partner  door het virus zijn besmet hopen we uiteraard van  verdere besmetting gevrijwaard te blijven. Daarom hebben we als vereniging al een aantal maatregelen genomen. Alle geplande werkzaamheden, waardoor immers mensen met elkaar in […]